www.var-finns-min-hund.seEfterlysningslänkar - Om migHundraser-HundcenterÅterförenad&HimmelnTill Er egen hemsidaVarför ? ? ?
"www.var-finns-min-hund.se"
Råd & Tips


          Info          

Gör så här om hunden har försvunnit

Stanna på platsen !

Om du måste gå därifrån, lämmna kvar något med stark vittring av dig, t.ex bilen, en jacka eller en filt. det är ett gammalt jägartrik för att få hunden att stanna kvar om den återvänder.

Återvänd ofta till platsen för att se om hunden kommit tillbaka.

Var beredd på att hunden kan börja undvika människor och bli förvildad redan efter någon dag.

Ring polisen: Tel. 11414

*

Lite information jag har sammansatt. Jag har hämtat den från bl.a polisens egen internet sida.

Anmälan av Stulen-Bortsprungen-Försvunnen-Upphittad hund

Vill Ni anmäla en Stulen-Bortsprungen-Försvunnen-Upphittad hund kan kan ni välja ett av dessa alternativ.

Ring telefonnummer 114 14 till Polisen - För icke akuta ärenden. Samma tel Nr för gäller för hela landet, sedan kopplas Ni vidare.

1: Telefonanmälan är lämpligt för: Bl.a Stulna-Bortsprungna-Försvunna och Upphittade hundar. När Ni ringer 114 14 får Ni ett antal valmöjligheter i ett talsvar. Väljer Ni anmälan svarar en anmälningsmottagare hos Polisen. Anmälningsmottagaren skriver in Era uppgifter och upprättar anmälan.

2: Besök närmaste polisstation.

3: Gör Er anmälan via Internet genom att gå in på www.polisen.se

*

Viktigt att tänka på !

När Ni ska anmäla en Stulen-Bortsprungen-Försvunnen-Upphittad hund via telefon försök ha följande uppgifter tillgängliga:

1: Personnummer för den som gör anmälan

2: Hundens Ras

3: Hundens Kön

4: Hundens Ålder

5: Hundens Namn - Hundens Tilltalsnamn

6: Så exakt tid och plats för försvinnandet som möjligt

7: Stad och eller ort från vilken hunden försvann

8: Platsen för försvinnandet

9: Identiferings Tatuering - Chip Märkt - Id Nr:

10: Särskilda kännetecken - Färg-tecken - Sår - Skador - Ärr 

Hittar Ni en lös-springande hund och Ni misstänker att det kan vara fråga om en Bortsprungen/Saknad/Stulen hund ring 11414 och rapportera det till polisen. Har möjlighet att kontrollera, kan man ofta hitta en id-märkning/tatuering i örat.

Det kan många gånger vara svårt att läsa id-numret. Men med hjälp av en liten ficklampa kan man belysa örat från utsidan då är det lättare att läsa id-numret på insidan. En hund kan även vara chipmärkt. Bäst är om du tar hunden till polisen och låter dem skanna hunden efter ett chip om tatuering saknas.

Skulle vara fråga om en efterlyst s.k. Hitte-hund t.ex som den bortsprungna hunden " Larissa " som är en gatu-hund från Rumänien kan det vara svårt att få tag i hunden utan fälla eftersom dessa hundar har så dåliga erfarenheter av människor. Om Ni ser en sån hund där Ni bor är det en bra ide att utan dröjsmål sätta ut en fälla gillrad med väldoftande mat. Då har man stor chans att hunden söker sig dit.  

OBS ! Se upp så Ni inte fångar en legalt lös-springande jakthund.

Copyright / Disclaimer

Var-Finns-Min-Hund.se äger samtliga rättigheter till innehållet på denna sida ( utom vissa delar av texten ). All reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av material på denna sida är förbjuden utan utgivarens skriftliga tillstånd.

Copyright © 2007 Var-Finns-Min-Hund. All rights reserved

In loving memory of my daughter Nattassia and my son Paul.

 

Viktiga Länkar
Råd & Tips
Djurskyddet
Till Minne av Billy
Klicker Träning
www.var-finns-min-hund.seEfterlysningslänkar - Om migHundraser-HundcenterÅterförenad&HimmelnTill Er egen hemsidaVarför ? ? ?
All Rights Reserved...