www.var-finns-min-hund.seEfterlysningslänkar - Om migHundraser-HundcenterÅterförenad&HimmelnTill Er egen hemsidaVarför ? ? ?
"www.var-finns-min-hund.se"
Djurskyddet

*

Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en polisanmälan och en anmälan till djurskyddsinspektören. Djurskyddsinspektören finns på Miljökontoret i din kommun. Ring kommunen och fråga efter djurskyddsinspektören.  Här under finns en länk tilldjurskyddet
 
Klicka här:    Djurskyddet

Copyright / Disclaimer

Var-Finns-Min-Hund.se äger samtliga rättigheter till innehållet på denna sida ( utom vissa delar av texten ). All reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av material på denna sida är förbjuden utan utgivarens skriftliga tillstånd. 

Copyright © 2007 Var-Finns-Min-Hund. All rights reserved

In loving memory of my daughter Nattassia and my son Paul.

Viktiga Länkar
Råd & Tips
Djurskyddet
Till Minne av Billy
Klicker Träning
www.var-finns-min-hund.seEfterlysningslänkar - Om migHundraser-HundcenterÅterförenad&HimmelnTill Er egen hemsidaVarför ? ? ?
All Rights Reserved...